NEW IN STORES
I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now - no one wears.
FOLLOW US:

Politica de Confidențialitate

Acasă / Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

www.detailsconceptstore.ro  este un site web deținut de SC Details Store SRL, cu sediul în București, Bd. Apicultorilor nr 10, camera 1, et 2, ap 26, sectorul 1.

Având în vedere noile reglementări privind protecția datelor cu caracter personal introduse de Regulamentul UE 2016/679, care constituie baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestor date pentru statele membre ale UE și care se aplica începând cu 25 mai 2018, ne reconfirmăm angajamentul de a procesa datele dvs. personale într-o manieră transparentă și cu respectarea tuturor drepturilor pe care le aveți în temeiul legii. În acest scop, găsiți mai jos principalele elemente despre care considerăm că ar trebui să știți în calitatea dvs. de vizitator sau client al site-ului nostru web.

   1. Ce înseamnă prelucrarea datelor?

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, “prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal cu sau fără utilizarea mijloacelor automate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea , extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

www.detailsconceptstore.ro va lua întotdeauna în considerare faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie făcută prin legalitate, corectitudine și transparență, datele necesare fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care este procesată. În acest sens, vă anunțăm că orice comunicare făcută printr-un e-mail sau un mesaj text electronic implică acceptarea utilizării de către terți a serviciilor de difuzare a datelor cu caracter personal (de exemplu, utilizarea mesajelor de poștă electronică yahoo sau gmail, SMS prin operatori de telefon, etc.).

   2. Ce date personale procesăm?

www.detailsconceptstore.ro prelucrează date personale cum ar fi, dar nu se limitează la:

 • Date de identificare (numele și prenumele, codul numeric personal, numărul de serie și datele pașaportului / pasaportului, data nașterii, cetățenia, semnătura, imaginea);
 • Datele de contact (adresa de domiciliu / reședință, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon)
 • Date geolocalizate / date de trafic (IP, cookie);

Lista acestor date poate varia în funcție de interesul dvs. față de bunurile și / sau serviciile promovate de noi sau de prevederile legale aplicabile activităților noastre. Datele personale sunt obținute direct de la dvs.  

   3. În ce scop procesăm datele personale?

Datele sunt procesate în următoarele scopuri:

 • asigurarea de servicii
 • marketing pentru promovarea oricăror bunuri și / sau servicii oferite de www.details-boutique.ro;
 • transmiterea către contractori terți în conformitate cu legea, cum ar fi, dar fără a se limita la, servicii de curierat / poștă, firme de contabilitate, agenții de publicitate sau alți agenți contractați de SC Details Store SRL pentru a-și exercita interesele legitime.

Pentru a realiza relația contractuală sau pentru a promova bunurile și serviciile SC Details Store SRL, datele dvs. personale pot fi procesate automat fără a exclude totuși intervenția umană.

   4. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele personale să fie prelucrate de SC Details Store SRL?

Inițierea și dezvoltarea relațiilor de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare se pot face numai pe baza prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă veți opune procesării ulterioare, nu vom putea iniția sau continua relația de afaceri.

Prelucrarea datelor în scopuri de marketing vă permite să vă informăm despre știrile și ofertele noastre. Puteți solicita în orice moment să întrerupeți procesarea în acest scop, fără ca relația cu SC Details Store SRL să fie afectată.

   5. Cui se transmit datele cu caracter personal?

Categoriile de potențiali beneficiari ai transferurilor de date pot fi:

 • Parteneri contractuali (de exemplu, companie de contabilitate, companie de relații publice sau marketing);
 • Subcontractanți terți (de ex. Companii poștale sau de curierat);
 • ANAF, pentru a respecta legislația;
 • Acționari, asociați și administratori ai companiei SC Details Store SRL;
 • alte autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);
 • terțe în cazul cesionării / transferului de drepturi contractuale.

   6. Pot fi transmise date în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate presupune transferul lor către state din cadrul Uniunii Europene în scopurile menționate anterior. În toate cazurile, orice transfer se va face prin furnizarea garanțiilor necesare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat accidental sau ilegal, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

   7. Care sunt drepturile dvs. la protecția datelor cu caracter personal?

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 revizuiește și extinde domeniul de aplicare a drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor personale.

Vă prezentăm mai jos o defalcare a acestor drepturi pentru o mai bună înțelegere a conținutului lor legal:

a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile procesării acestora în relația dvs. cu SC Details Store SRL

b) Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la SC Details Store SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea / completarea unor date personale inexacte cu privire la dumneavoastră;

c) Dreptul de ștergere: Vă puteți exprima dreptul de a șterge înregistrările SC Details Store SRL în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

d) dreptul de a restricționa prelucrarea: poate fi exercitat atunci când se aplică unul dintre următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor atunci când SC Details Store SRL nu mai are nevoie datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le cere să găsească, să exercite sau să-și apere un drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru o perioadă de timp pentru a verifica dacă interesele legitime ale SC Details Store SRL au prioritate față de cele ale persoanei vizate;

e) dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legitime și legitime legate de situația dvs. particulară, că datele care urmează să fie prelucrate, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: o cerere este adresată SC Details Store SRL, care va include datele pe care se solicită opoziția și motivul legitim pentru situația dvs. particulară.
f) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

   8. Securitate

Vă apreciem încrederea în furnizarea informațiilor dvs. personale, astfel că ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a le proteja. Dar rețineți că nici o metodă de transmitere prin internet sau o metodă de stocare electronică nu este sigură 100% și nu putem garanta securitatea sa absolută.

   9. Legături către alte site-uri

Serviciul nostru poate conține linkuri către alte site-uri. Dacă faceți clic pe un link de la o terță parte, veți fi direcționat către acel site. Rețineți că aceste site-uri externe nu sunt operate de noi. Prin urmare, vă sfătuim cu tărie să revizuiți Politica de confidențialitate a acestor site-uri web. Nu avem control și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor și serviciilor terților.

   10. Confidențialitatea copiilor

Serviciile noastre nu se adresează nimănui sub vârsta de 18 ani. Nu colectăm cu bună știință informații personale identificabile de la copii cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care descoperim că un copil sub 18 ani ne-a furnizat informații personale, ștergem imediat acest lucru de pe serverele noastre. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient că copilul dvs. ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să ne contactați pentru a putea face acțiunile necesare.

   11. Modificări la această politică de confidențialitate

Putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Astfel, vă sfătuim să consultați periodic această pagină pentru orice modificare. Vă vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. Aceste modificări sunt eficiente imediat după ce sunt postate pe această pagină. 

   12. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau sugestii despre Politica de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați la glam.instant@gmail.com